Lista politicilor active

Nume Tip Consimțământul utilizatorului
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Politica site-ului Toți utilizatorii

Sumar

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Politică întreagă

Operatorii de date cu caracter personal

Fundaţia World Vision România, persoană juridică română, autorizată să funcţioneze prin sentinţa civilă nr. 15/12.02.1997, pronunţată de Tribunalul Municipiului Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ în dosarul nr. 23/F/1997, cod fiscal 9232411, cu sediul social în Str. Rotaşului, nr. 7, Bucureşti, Sector 1, denumită în continuare WVR,

 Şi 

Fundația Vodafone România, personalitate juridică conform Dosar 20735/299/2006, înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, înregistrată în Registrul Persoanelor Juridice fără Scop Patrimonial cu nr. 18/01.08.2006/Judecătoria Sectorului 1, CIF 18912220, cu sediul în Str. Barbu Văcărescu, nr. 201, sector 2, Bucureşti, denumită în continuare, FVR,


 în calitate de operatori de date prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor  şi ale oricăror alte reglementări legale aplicabile, în vederea implementării proiectului Şcoala din Valiză, conceput pentru promovarea educaţiei digitale în şcolile din mediul rural.


Persoanele vizate de prelucrare şi categoriile de date cu caracter personal, scopurile prelucrării datelor cu caracter personal şi temeiurile legale ale prelucrării

Persoanele vizate de operaţiunile de prelucrare în vederea implementării proiectului sunt: elevii, părinţii/tutorii/reprezentanţii legali ai acestora, personalul didactic, în calitate de participanţi în cadrul proiectului Şcoala din Valiză, proiect implementat de către Fundaţia World Vision România, şi finanţat de către Fundaţia Vodafone România.

Fundaţiile prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal cu privire la  dumneavoastră în calitate de participant  („persoană vizată”) în cadrul proiectului Şcoala din valiză, în baza următoarelor temeiuri legale: 

 1. Elevii

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Scopul/scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Temeiurile legale ale prelucrării

 1. Date de identificare

 • nume, prenume, iniţiala tatălui, clasa, şcoala

Facilitarea accesului la resurse educaţionale şi instrumente multimedia, prin accesarea platfomei de e_learning.

Generarea adresei de e_mail, a  user-ului şi a parolei în vederea accesării platformei de e_learning, www.scoaladinvaliza.ro.

Participarea la activităţile proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia. 

Art. 6 lit. b) din Regulamentului (UE) 2016/679: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 


 1. Date de identificare

 • data naşterii, vârsta, calitatea deţinută în cadrul şcolii, localitatea şi judeţul de domiciliu,

 • semnătura,  seria şi numărul cărţii de identitate, unitatea emitentă şi data emiterii cărţii de identitate ( doar pentru elevi majori)

Identificarea persoanelor participante în proiect.

Art. 6 lit. b) din Regulamentului (UE) 2016/679: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 


 1. Date de contact

 • număr de telefon, adresă de mail creată de către admin-ul platformei ( doar elev major )

Menţinerea comunicării cu elevii majori în calitate de participanţi în proiect.

Art. 6 lit. b) din Regulamentului (UE) 2016/679: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 

 1. Date generate pentru accesarea platformei

 • User-ul şi parola iniţială, generate de către admin-ul platformei; parola va fi schimbată de către fiecare utilizator la prima logare

 • adresa de e_mail, creată de către admin-ul platformei

Facilitarea accesului la resurse educaţionale şi instrumente multimedia, prin accesarea platfomei de e_learning.

Accesarea platformei de e_learning, www.scoaladinvaliza.ro.

Participarea la activităţile proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia.

Art. 6 lit. b) din Regulamentului (UE) 2016/679: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 

 1. Date prelucrate ca urmare a participării la activităţile proiectului şi a utilizării platformei:

 • rezultate scolare

 • progrese educaţionale

 • competenţe şi abilităţi

Implementarea proiectului.

Indeplinirea obligaţiilor ce revin Fundaţiei World Vision România, în raport cu finanţatorul, Fundaţia Vodafone România (raportarea activităţilor).

Selectarea activităţilor programate în funcţie de vârsta elevilor, în vederea accesării conţinutului digital şi a instrumentelor interactive de predare digitală formală şi non-formală.

Art. 6 alin. 1 lit f.) din Regulamentul (UE) 2016/679 - interesul legitim al Fundaţiei World Vision România, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, acest interes legitim constând în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare al proiectului, proiect finanţat de către Fundaţia Vodafone România, precum şi în scopuri statistice.

 1. Vocea, în cadrul cursurilor susţinute utilizând platforma

Implementarea proiectului.

Participarea la activităţile proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia.

Art. 6 alin. 1 lit a) din Regulamentul (UE) 2016/679 - consimţământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Art. 6 lit. b) din Regulamentului (UE) 2016/679: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 

 1. Imaginea şi vocea

Date cu caracter personal ce pot fi cuprinse în testimoniale, înregistrări audio-video de prezentare a proiectului, fotografii din cadrul activităţilor desfăşurate în proiect

Implementarea şi promovarea proiectului Şcoala din valiză.

Îndeplinirea obligaţiilor ce revin Fundaţiei World Vision România în raport cu finanţatorul, Fundaţia Vodafone România (raportarea activităţilor).


Art. 6 alin. 1 lit a) din Regulamentul (UE) 2016/679 - consimţământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Art. 6 alin. 1 lit f.) din Regulamentul (UE) 2016/679 - interesul legitim al Fundaţiei World Vision România, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, acest interes legitim constând în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare al proiectului, proiect finanţat de către Fundaţia Vodafone România, soluţionarea în mod adecvat a litigiilor.


 1. Cadrele didactice

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Scopul/scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Temeiurile legale ale prelucrării

 1. Date de identificare

 • nume, prenume, localitatea şi judeţul de domiciliu, clasa, şcoala, adresă de e_mail

Facilitarea accesului la resurse educaţionale şi instrumente multimedia, prin accesarea platfomei de e_learning.

Generarea user-ului şi a parolei în vederea accesării platformei de e_learning, www.scoaladinvaliza.ro.

Participarea la activităţile proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia. 

Art. 6 lit. b) din Regulamentului (UE) 2016/679: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 


 1. Date de identificare

 • data naşterii, vârsta, calitatea deţinută în raport cu elevul 

 • semnătura,  seria şi numărul cărţii de identitate, unitatea emitentă şi data emiterii cărţii de identitate 

Identificarea persoanelor participante în proiect.

Art. 6 lit. b) din Regulamentului (UE) 2016/679: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 


 1. Date de contact

 • număr de telefon, adresă de mail 

Menţinerea comunicării cu elevii majori în calitate de participanţi în proiect.

Art. 6 lit. b) din Regulamentului (UE) 2016/679: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 

 1. Date generate pentru accesarea platformei

 • User-ul şi parola iniţială, generate de către admin-ul platformei; parola va fi schimbată de către fiecare utilizator la prima logare

Facilitarea accesului la resurse educaţionale şi instrumente multimedia, prin accesarea platfomei de e_learning.

Accesarea platformei de e_learning, www.scoaladinvaliza.ro.

Participarea la activităţile proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia.

Art. 6 lit. b) din Regulamentului (UE) 2016/679: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 

 1. Date prelucrate ca urmare a participării la activităţile proiectului şi a utilizării platformei:

 • rezultatele activităţii pedagogice

Implementarea proiectului.

Indeplinirea obligaţiilor ce revin Fundaţiei World Vision România, în raport cu finanţatorul, Fundaţia Vodafone România (raportarea activităţilor).


Art. 6 alin. 1 lit f.) din Regulamentul (UE) 2016/679 - interesul legitim al Fundaţiei World Vision România, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, acest interes legitim constând în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare al proiectului, proiect finanţat de către Fundaţia Vodafone România, precum şi în scopuri statistice.

 1. Vocea, în cadrul cursurilor susţinute utilizând platforma

Implementarea proiectului.

Participarea la activităţile proiectului şi îndeplinirea obiectivelor acestuia.

Art. 6 alin. 1 lit a) din Regulamentul (UE) 2016/679 - consimţământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Art. 6 lit. b) din Regulamentului (UE) 2016/679: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 

 1. Imaginea şi vocea

Date cu caracter personal ce pot fi cuprinse în testimoniale, înregistrări audio-video de prezentare a proiectului, fotografii din cadrul activităţilor desfăşurate în proiect

Implementarea şi promovarea proiectului Şcoala din valiză.

Îndeplinirea obligaţiilor ce revin Fundaţiei World Vision România în raport cu finanţatorul, Fundaţia Vodafone România (raportarea activităţilor).


Art. 6 alin. 1 lit a) din Regulamentul (UE) 2016/679 - consimţământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Art. 6 alin. 1 lit f.) din Regulamentul (UE) 2016/679 - interesul legitim al Fundaţiei World Vision România, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, acest interes legitim constând în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare al proiectului, proiect finanţat de către Fundaţia Vodafone România, soluţionarea în mod adecvat a litigiilor.


 1. Părinţii/tutorii/reprezentanţii legali ai elevilor

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Scopul/scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Temeiurile legale ale prelucrării

 1. Date de identificare:

 • Nume, prenume, localitatea şi judeţul de domiciliu, clasa, şcoala, adresa de e_mail

Facilitarea accesului părintelui/tutorelui/reprezentantului legal la rezultatele şcolare şi progresul educaţional al propriului copil.

Generarea user-ului şi a parolei în vederea accesării platformei de e-learning, www.scoaladinvaliza.ro.

Art. 6 lit. b) din Regulamentului (UE) 2016/679: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 

 1. Date de identificare:

 • data naşterii, vârsta, calitatea deţinută în cadrul şcolii, 

 • semnătura,  seria şi numărul cărţii de identitate, unitatea emitentă şi data emiterii cărţii de identitate

Identificarea persoanelor participante în proiect.

Art. 6 lit. b) din Regulamentului (UE) 2016/679: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 

 1. Date de contact:

 • Număr de telefon şi adresă de e_mail

Menţinerea comunicării cu părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului, în calitate de participanţi în proiect.

Art. 6 lit. b) din Regulamentului (UE) 2016/679: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

 1. Date generate pentru accesarea platformei:

 • User-ul şi parola iniţială, generate de către admin-ul platformei; parola va fi schimbată de către fiecare utilizator la prima logare

Facilitarea accesului părintelui/tutorelui/reprezentantului legal la rezultatele şcolare şi progresul educaţional al propriului copil.

Generarea user-ului şi a parolei în vederea accesării platformei de e-learning, www.scoaladinvaliza.ro.

Art. 6 lit. b) din Regulamentului (UE) 2016/679: prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. 


Dacă există consimţământul dumneavoastră, datele cu caracter personal menţionate, precum şi imaginea şi vocea, vor putea fi prelucrate de către de ambele Fundaţii doar în scopul implementării şi promovării proiectului Şcoala din Valiză. 

Atât Fundaţia World Vision România cât şi Fundaţia Vodafone România va reveni către dumneavoastră pentru a vă solicita consimţământul în mod distinct, pentru situaţia în care va dori să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal, precum şi imaginea şi vocea, în alte scopuri decât cele menţionate în prezenta notă de informare şi acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv imagine şi voce.

Imaginea şi vocea elevilor şi a cadrelor didactice vor fi prelucrate în următoarele situaţii specifice:

 1. în cadrul activităţilor susţinute de către World Vision România şi puse la dispoziţia finanţatorului, Fundaţia Vodafone România;

 2. în cadrul activităţilor susţinute de către angajaţii, voluntarii sau ambasadorii Fundaţiei World Vision România și/sau Fundației Vodafone România la unitatea şcolară / autoritatea locală din localitatea în care locuiesc;

 3. în cadrul vizitelor realizate de către angajaţii, voluntarii sau ambasadorii Fundaţiei World Vision România și/sau Fundației Vodafone România, în cadrul unităţii şcolare în care este implementat proiectul;

 4. în cadrul unor evenimente deosebite organizate de către angajaţii, voluntarii sau ambasadorii Fundaţiei World Vision România și/sau Fundației Vodafone România, în afara localităţii de domiciliu.

Materiale foto şi/sau video-audio vor fi publicate atât pe canalele de comunicare online, offline astfel: 

 1. paginile oficiale ale Fundaţiei World Vision România – www.worldvision.org, www.worldvision.ro

 2. pagina de Facebook, respectiv Instagram ale Fundaţiei World Vision România – https://www.facebook.com/WorldVisionRomania; https://www.instagram.com/worldvisionro;

 3. pagina de Youtube a Fundaţiei World Vision România – https://www.youtube.com/user/WorldVision09

 4. pagina de LinkedIn Fundaţiei World Vision România – https://www.linkedin.com/company/world-vision-romania;

 5. blog World Vision România – https://blog.worldvision.ro;

 6. pagina proiectului – www.scoaladinvaliza.ro;

 7. pagina finanţatorului – www.fundatia-vodafone.ro; https://ro-ro.facebook.com/FundatiaVodafone/, https://www.linkedin.com/company/fundatia-vodafone-romania


Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le vom prelucra vor fi obţinute direct de la dumneavoastră, sau vor fi colectate de la părţi terţe, respectiv Şcoala în care elevii/cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea şi care este partener în proiect. 


Păstrarea şi perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă de 1 an, respectiv 01.09.2020 – 31.08.2021. Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani de la data încetării calităţii de participant în proiect, pentru situaţiile în care va fi necesară apărarea drepturilor şi intereselor WVR şi FVR în justiţie, excepţie face situaţia în care vă veţi retrage consimţământul.

Retragerea consimțământului se va face prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail gdpr_wvromania@wvi.org. Din momentul retragerii consimţământului, datele cu caracter personal prelucrate în baza acestuia nu vor fi utilizate. WVR va informa FVR cu privire la retragerea consimţământului dumneavoastră.

Datele cu caracter personal vor fi șterse, respectiv distruse la expirarea termenului de prelucrare şi/sau la data retragerii consimţământului. Ştergerea sau distrugerea datelor se va realiza fizic şi informatic.  

Datele cu caracter personal colectate se vor păstra în format fizic, în dulapuri securizate, accesul fiind garantat doar personalului autorizat angajat în cadrul Fundaţiei, şi în format electronic, accesul fiind garantat doar personalului autorizat al echipei proiectului. 


Destinarii datelor cu caracter personal

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este permis doar angajaţilor Fundaţiei World Vision România care gestionează implementarea proiectului. Dezvăluim aceste date dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, precum şi finanţatorului proiectului, Fundaţia Vodafone România. Datele cu caracter personal vor fi accesibile doar persoanelor responsabile de gestionarea proiectului din partea Fundaţiei Vodafone România. 

De asemenea, datele pot fi transmise şi către părţi terţe implicate în proiect, precum şi către autorităţi publice sau de reglementare.


Transferuri către state terțe

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate, de regulă, în România. Datele cu caracter personal prelucrate în baza prezentei note de informare sunt stocate în state terțe aflate în Spațiul Economic European şi Uniunea Europeană. 

Măsuri de securitate

În ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Fundaţia World Vision România şi Fundaţia Vodafone România alocă resursele necesare şi disponibile pentru implementarea măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate în sensul asigurării confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii datelor.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. acces la date – dreptul de a obține, din partea Fundației World Vision Romania și a Fundației Vodafone România, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective;

 2. rectificare – dreptul de a obține rectificarea/completarea de către Fundația World Vision Romania și de către Fundația Vodafone România a datelor cu caracter personal inexacte; 

 3. ștergerea datelor – aveţi dreptul de a obține, din partea Fundației World Vision Romania și a Fundației Vodafone România, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când: (1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (2) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există temei juridic pentru prelucrare; (3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

 4. restricționarea prelucrării – aveţi dreptul de a obține din partea Fundației World Vision Romania și a Fundației Vodafone România,  limitarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în cazul în care: (1) contestaţi exactitatea datelor, pentru  perioada în care Fundația World Vision Romania și Fundația Vodafone România verifică exactitatea datelor; (2) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; (3) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Fundațiilor prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

 5. portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Fundația World Vision Romania și către Fundația Vodafone România într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; 

 6. opoziţie – aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflaţi, în orice moment, prelucrării datelor sale cu caracter personal, în conformitate cu scopurile pentru care sunt prelucrate; 

 7. dreptul de a depune o plangere în fața Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


Participarea în cadrul proiectului nu implică realizarea de profiluri sau procese decizionale automate.

Vă puteți retrage consimtământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către Fundații pe baza consimțământului. Retragerea consimțământului nu va afecta prelucrările realizate în baza acestuia până la momentul retragerii. 

Participanții la proiect pot adresa solicitările lor privind drepturile de acces, rectificare, ștergere, dreptul de opoziție, oricăruia dintre operatorii WVR și FVR. 

Operatorul care primește solicitarea o va transmite și celuilalt operator, FVR și WVR  urmând să o analizeze împreună și să stabilească apoi de la caz la caz, care sunt măsurile concrete pe care trebuie să le întreprindă fiecare dintre operatori cu privire la respectiva solicitare. 

De asemenea, participanții la proiect pot adresa solicitările lor privind portarea datelor cu caracter personal oricăruia dintre cei doi operatori,  operațiunile necesare portării fiind efectuate de acela dintre operatori care are acces mai facil și mai rapid la datele a căror portare se solicită. 

În toate situațiile, indiferent de obiectul solicitării,  operatorul care a primit solicitarea de la persoana vizată va transmite acesteia,  de regulă în termen de 30 de zile de la primire, un răspuns privind modul în care solicitarea sa a fost soluționată. Termenul de 30 de zile va putea fi prelungit în anumite situații, precum  caracter complex al solicitării, numărul mare de cereri primite într-un anumit interval de timp sau în cazul în care solicitantul nu poate fi identificat și nu furnizează operatorilor suficiente date suplimentare pentru a fi identificat. 

Exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate, se poate realiza depunând o cerere scrisă, datată și semnată, la 

Fundația World Vision România, la adresa: Str. Rotașului, nr. 7, Sector 1, Bucureşti sau pe email la gdpr_wvromania@wvi.org

si/sau la: 

Fundația Vodafone România, la adresa: Str. Barbu Văcărescu, nr. 201, sector 2, Bucureşti sau pe mail la fundatia.vodafone_ro@vodafone.com